หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง
 
 
ข่าวสาร อบต.
 
 

http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------  
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. หญ้าตีนเป็ดแผ่นใหญ่แบบหนา ขนาด ๖๐x๔๐ ซม. จำนวน ๔๐ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านจงมีทรัพย์ ธุรกิจการค้า โดย นางสาวจตุพร ผ่านสุข (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๖๐.๐๐ บาท (ห้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. หญ้าพื้นสำหรับจัดอีเว้นท์ (WQ ๑.๕) ขนาด ๕๐ ตรม. จำนวน ๑ ม้วน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านจงมีทรัพย์ ธุรกิจการค้า โดย นางสาวจตุพร ผ่านสุข (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๕๐.๐๐ บาท (หกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
    
    
  
นิคม ทาศรี  
(นายนิคม ทาศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ค. 2563 เวลา 08.41 น. โดย คุณ นิพล ปุญญา

ผู้เข้าชม 12 ท่าน

 
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
   
  ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
   
 
Link ที่น่าสนใจ