หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองห้าง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลหนองห้าง
ศาสนสถานในตำบลหนองห้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง
1
2
3
 
 
นายสำราญ ชัยภา
นายก อบต.หนองห้าง โทร : 084-375-8200
 
นายทนงศักดิ์ อึ้งไชยพร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทร : 081-718-9968
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม กิจการสภา
   
 
 
 
 
 
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
คุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ห [ 25 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 346 
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน) จำนวน 1 คัน [ 25 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 338 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 316 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๑ [ 15 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 308 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบดิจิทัล กฎหมายมลพิษน้ำและกฎหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2 และคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กสว. มท 0820.2/ว763 เอกสารแนบ  [ 19 ก.พ. 2567 ]
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว775  [ 19 ก.พ. 2567 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว774 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติด้านการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว761 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ครั้งที่ 1 - 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว760 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอให้ สถจ. เร่งรัด ติดตามสถานะ และรายงานสถานะข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ที่ใช้การไม่ได้ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว749  [ 16 ก.พ. 2567 ]
ปิดระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (LNC) ในเว็บไซต์ สถ. www.dla.go.th กต. มท 0818.3/ว746  [ 16 ก.พ. 2567 ]
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว751  [ 16 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง (Fundamentals and Practical Approaches to Smart Cities) กพส. มท 0810.2/ว747  [ 16 ก.พ. 2567 ]
การโอนเงินค่าขายคาร์บอนเครดิตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ 4 จังหวัด (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ และชลบุรี) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว731  [ 16 ก.พ. 2567 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กศ. มท 0816.2/ว727  [ 16 ก.พ. 2567 ]
การยกเลิกการอยู่เวรของครูและบุคลากรทางการศึกษา และการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว720  [ 15 ก.พ. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว724  [ 15 ก.พ. 2567 ]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว717 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 15 ก.พ. 2567 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว722  [ 15 ก.พ. 2567 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว723  [ 15 ก.พ. 2567 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว721  [ 15 ก.พ. 2567 ]
แจ้งคำแนะนำการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV) ในระหว่างผลักดันเพื่อบรรจุในสิทธิประโยชน์ เพิ่ม 1 เข็ม รวมเป็น 2 เข็ม (คำแนะนำชั่วคราว) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว699  [ 15 ก.พ. 2567 ]
ขอให้ สถจ. เร่งรัด ติดตามสถานะผลการดำเนินการตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2566/2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว700  [ 15 ก.พ. 2567 ]
ขอแจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมกราคม 2567 สน.คท. มท 0808.2/ว694 เอกสารแนบ  [ 15 ก.พ. 2567 ]
ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ สน.บถ. มท 0809.2/ว1530  [ 15 ก.พ. 2567 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 17 - 18 สน.คท. มท 0808.3/ว693 บัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ 17 - 18  [ 14 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ 2567 กศ. มท 0816.3/ว698 เอกสารแนบ  [ 14 ก.พ. 2567 ]
ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.5/ว695  [ 14 ก.พ. 2567 ]
การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว688  [ 14 ก.พ. 2567 ]
 
   
 
อบต.น้ำเกลี้ยง ออกสำรวจสถานที่ก่อสร้างระบบประปา [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
ทต.โนนสูง ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร. [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.สระเยาว์ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มกราคม 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 16 
อบต.สระเยาว์ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก เดือน มกราคม 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 12 
อบต.สระเยาว์ การออกสำรวจครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่ตำบลสระเยาว์ 17 ม.ค. 2567 [ 13 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 23 
อบต.สระเยาว์ การออกสำรวจครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่ตำบลสระเยาว์ 16 ม.ค. 2567 [ 13 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 23 
อบต.สระเยาว์ การออกสำรวจครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่ตำบลสระเยาว์ 15 ม.ค. 2567 [ 13 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 20 
ทต.โนนสูง ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพ [ 13 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 13 
อบต.สระเยาว์ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 13 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 21 
อบต.สระเยาว์ โครงการศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูและบุคลากรทา [ 13 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 23 
อบต.สระเยาว์ การออกสำรวจครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่ตำบลสระเยาว์ [ 12 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 22 
ทต.โนนสูง ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ [ 10 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 13 
อบต.สระเยาว์ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 9 ก.พ [ 9 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 14 
อบต.สระเยาว์ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ.ศ [ 8 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 20 
อบต.สระเยาว์ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ พ [ 8 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 21 
อบต.น้ำเกลี้ยง รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุน [ 7 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 15 
อบต.น้ำเกลี้ยง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง เรื่อง ประกาศใฃ้ข้อบัญญัติ การจัดการมูลฝอย [ 6 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 17 
อบต.สระเยาว์ โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 19 
ทต.โนนสูง ประกาศเชิญชวนประกวดราคา จ้างก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งพัง คลองห้วยจันทร์ บ้านกระเ [ 30 ม.ค. 2567 ]    อ่าน 15 
อบต.น้ำเกลี้ยง ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ [ 30 ม.ค. 2567 ]    อ่าน 14 
 
 
 
 
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
ID: @528wfvwl
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 

ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองห้างเกมส์ ป [ 15 ก.พ. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2567 ]ซื้อเสื้อกีฬาและเน็คไทด์พร้อมปัก ตามโครงการมหาวิทยาลัยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ [ 8 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 8 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงมือยาง เบอร์m) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โด [ 5 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2567 ]จ้างซ่อมแซมถอดเป่าล้างปั๊มบ่อบาดาล หมู่10,หมู่12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2567 ]จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ของผู้เข้าร่วมประชุมตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านย [ 31 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำปฏิทิน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]

   
 
 

กระดานสนทนา
 
   
 
เลิฟซี ทราเวล (14 ก.ย. 2566)    อ่าน 72  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ให้บริการแล้วค่ะ (28 ธ.ค. 2565)    อ่าน 497  ตอบ 2  
อบต เปิดทำการป่าวคะ (25 มี.ค. 2565)    อ่าน 202  ตอบ 0  
   
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองห้าง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
   
 
       
ผลิตภัณฑ์   สถานที่สำคัญ  
OTOP TRAVEL
 
 
 
 
ข้าวเม่า
วัดหนองหญ้าปล้อง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์
เพื่อท้องถิ่นไทย
www.naxsolution.com
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
E-Service
 
แบบฟอร์มแจ้งความชำรุดของถนน แบบฟอร์มแจ้งซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณธะ
แบบฟอร์มคำขอยกเลิกการใช้น้ำประปา แบบฟอร์มคำขอซ่อมน้ำประปา
แบบฟอร์มคำขอติดตั้งมิตเตอร์น้ำประปา  
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 084-375-8200

 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์ : 045-960-496 โทรสาร : 045-960-496  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง  
  จำนวนผู้เข้าชม 987,827 เริ่มนับ 15 ม.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10